eerste afspraak - behandeling - spanningen - ademen - resultaat

De eerste stap in de behandeling Oefentherapie-Mensendieck is een
intake-gesprek en een onderzoek.