In de basisverzekering wordt de oefentherapie-Mensendieck alleen nog vergoed
voor patiënten met een chronische indicatie.

De eerste 20 behandelingen komen voor deze groep echter voor eigen rekening.
Tenzij ze aanvullend verzekerd zijn, dan kunnen ze uit dat pakket de eerste 20 behandelingen halen.

Voor jongeren onder de 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

De zorgverzekeraars hebben oefentherapie opgenomen in de aanvullende pakketten.

Door de invoering van de vrije prijzen (vanaf 1 januari 2008)  is het tarief
mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. De tarieven en
vergoedingen liggen tussen de  € 25,00 en € 35,00 per consult. Als een arts
het nodig vindt, kan de behandeling bij de patiënt thuis plaatsvinden.
Hiervoor bestaan andere tarieven.

Klik op één van onderstaande zorgverzekeraars voor hun pakket vergoedingen:

Aevitae DSW PNOzorg
Amersfoortse FBTO Pro Life
Anderzorg Hema Salland
Avéro Achmea Ik! Stad Holland
Azivo Interpolis UnitedConsumers
Bewuzt IZA Univé
CZ IZZ VGZ
CZdirect Menzis VVAA
De Friesland Nedasco Zilveren Kruis Achmea
De Goudse OHRA Zorgverzekeraar UMC
Delta Lloyd ONVZ Zorg&zekerheid
Ditzo OZF Achmea